Images & Videos By Nini Marini Rafar

Event/Bebas

night.2

Laundry Bar – 2011

NiniMariniRafar ©2011

Advertisements

night

Laundry Bar – 2011

NiniMariniRafar ©2011


nini@Malam Apresiasi Seni & Aids

NiniMariniRafar ©2011

Email ninimarinirafar@gmail.com

Facebook Nini Marini Rafar // Marini Rafar


after.show

NiniMariniRafar ©2010 

Space Gambus Experiment. Nini Marini. Rupajiwa. Dr.Zubin

Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur – 2010